Liczba odwiedzin strony: 13682 Osób na stronie: 1
 

CASUS Dochodzenie Roszczeń Ubezpieczeniowych

 
Dziennik Ustaw 2000 Nr 36 poz. 406 - Sposób obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym. (Dz. U. z dnia 8 maja 2000 r.) Na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255) zarządza się, co następuje: § 1.  Jeżeli funkcjonariusz celny był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia. § 2.  Funkcjonariusz celny jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest dokumentów uzasadniających nabycie tego prawa. § 3.  Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez funkcjonariusza celnego prawa do tej nagrody. § 4.  1. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi miesięczne uposażenie, przysługujące funkcjonariuszowi celnemu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla niego korzystniejsze - uposażenie przysługujące w dniu jej wypłaty. 2. Nagrodę jubileuszową oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. § 5.  W przypadku ustania stosunku służbowego w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, funkcjonariusz celny, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku służbowego, nabywa do niej prawo w dniu zwolnienia ze służby. § 6.  1. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów nie podlegających wcześniej zaliczeniu, funkcjonariuszowi celnemu upływa okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca się tylko jedną...
KRS 0000060571 - "ENERGETYKA WYSOKICH I NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ EWINN" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"ENERGETYKA WYSOKICH I NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ EWINN" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-11-23 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
STRZESZYŃSKA 58 60-479 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(61) 850-43-00 (61) 850-43-07 biuro@ewinn.com.pl http://www.ewinn.com.pl
NIP: REGON: KRS:
782-101-61-87 630367023 0000060571
KRS 0000060569 - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ANWA" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ANWA" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-11-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ZBĄSZYŃSKA 3 91-342 ŁÓDŹ M. ŁÓDŹ M. ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
726-000-12-47 8067311 0000060569
KRS 0000060568 - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GEO-SYSTEM" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GEO-SYSTEM" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-11-13 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PODBIPIĘTY 34/7 02-732 WARSZAWA WARSZAWA-MOKOTÓW WARSZAWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 853-31-15, (22) 847-35-80 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
521-000-19-65 2190335 0000060568
KRS 0000060567 - ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "KOCIEWIE" W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "KOCIEWIE" W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ZWIĄZEK ZAWODOWY 2001-11-27 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SOBIESKIEGO 7 83-200 STAROGARD GDAŃSKI STAROGARD GDAŃSKI STAROGARDZKI POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 192608333 0000060567
KRS 0000060566 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KASZCZORZE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KASZCZORZE STOWARZYSZENIE 2001-11-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
CYSTERSKA 13 64-234 KOSZCZOR PRZEMĘT WOLSZTYŃSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 410297050 0000060566
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone firma windykacyjna Warszawa | Śródmieście HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
CASUS Dochodzenie Roszczeń Ubezpieczeniowych
rzeczoznawca rzecznik patentowy firma ubezpieczeniowa firma detektywistyczna agencja / skład celny uczelnia prawnicza prawnikReklama